2min

CSS Specificity scale

Specificitet er den metode, som browsere bruger til at finde ud af, hvilken CSS-regel der er vigtigst for en bestemt ting på en hjemmeside. Denne vigtige regel bestemmer, hvordan tingene skal se ud. Specificitetsalgoritmen beregner, hvor vigtig en CSS-regel er ved at se på, hvor meget den betyder i forhold til andre regler. På den måde hjælper den med at afgøre, hvilken regel der skal bruges, når der er flere regler, der konkurrerer om at ændre tingene på hjemmesiden.

CSS Specificity algorithm

Specificity scoring

Hver selector-regel tildeles en score. Specificitet kan betragtes som en samlet score, og hver selector-type bidrager med point til denne score. Selectoren med den højeste score bliver vinderen. Nedenfor ville der kunne ses hvad hver selector giver af points.

SelectorPoints
Universal Selector (*)0
Element or pseudo-element selector1
Class, pseudo-class and attribute selector10
Id selector100
Inline style attribute1000
!important10000

For en mere detaljeret forklaring af, hvordan specificitet fungerer, kan du læse web.dev: Specificity.